Elevator, Tahıl Siloları, Yem Depoları

Uygulama Yapılan Ürünler

Soya, kolza, ayçiçeği küspesi, hindistan cevizi içi küspesi, hurma ağacı küspesi, keten tohumları, manyoka tanecikleri, şeker pancarı, etene tanecikleri, mısır glüteni, buğday glüteni, buğday kepeği (küspe un karışımı) mısır, buğday, arpa

Hammadde Dezenfeksiyonu

Nötr Anolit, yeşil-ot un silajda güvenli olarak saklanması işleminde büyük ölçüde destek sağlar. Nötr Anolit, silaj süresince bakteri, mantar ve küf oluşmasını önler, fermantasyona engel olur ve silo ısısının düşük kalmasını sağlar. İşletmeye gelen hammadde silolara alınırken; 5 mikronluk nozul başlıkları kullanılarak sprey şeklinde, beher ton için 10 litre Nötr Anolit ile dezenfeksiyon yapılır. % 100 biyolojik olarak parçalanan Nötral Anojen uygulaması hammaddenin işlenme öncesi silo girişindeki bakteri yükünü azaltmakta ve küflerin oluşumunu engelleyerek fermantasyonu önlemektedir.

İşletmede Kullanılan Suyun Dezenfeksiyonu Nötr Anolit ile İşletme girişindeki suyun % 0.3 – % 0.5 konsantrasyonda dezenfeksiyonu sonucu, su borularında meydana gelen biyofilm tabakaları ortadan kalkar, su depolarının yosun ve mikrobiyolojik kirlilikten arınmasını sağlanır.

Silo, Taşıma Bantları ve Nakliye Araçlarının Dezenfeksiyonu Nötr Anolit; hammadde alımı öncesi silo içi dezenfeksiyonunda, ürünün işletme içine alınmasını sağlayan taşıma bantları ve nakliyesinde kullanılan araçların dezenfeksiyonunda da kullanılmaktadır.

Kullanılan Koruyucu Madde Ton Fiatı (Euro) Kullanılacak miktar (L) Ton Maliyeti
Klasik Kimyasal koruyucu 0,8 €/L 5 L/Ton 4,0 €/Ton
Nötr Anolit 0,0020 €/L 15 L/Ton 0,03 €/Ton
Yazışma balonunu aç
Bize yazın
Merhaba,
Teknik yada satışla ilgili sorularınız için operatörümüzle yazışın.