Kümes Hayvanları: Kesimhaneler

Kümes Hayvanları: Kesimhaneler

Kanatlı kesimhanelerinde bakteriyel ve kimyasal kirlenme, kontaminasyon temel bir sorundur. Kesimhane işleme şartları, soğutma şekli ve
sistemlerinin şartları, hazırlık alanları, paketleme alanları ve makine ekipmanları, soğuk depolar, transfer-nakliye araçları ve çalışan personel
bu kirlenmedeki unsurlardır.

Piliç eti üretim zincirindeki tüm unsurların bakteriyel ve kimyasal kirlilik-kontaminasyon oluşturmasını önlemek için; ürünle temasında %100 güvenli, kalıntı ve toksin etkisi olmayan, %100 doğal olan Nötr Anolit çözeltisiyle dezenfeksiyon yapılabilmektedir.

Nötr Anolit Uygulaması:

 • İşletmenin kullanma sularında dezenfeksiyonunda
 • Tüy yolum ve haşlama kazanı suyunun dezenfeksiyonunda
 • Tüy yolumundan sonra karkas yıkama suyu dezenfeksiyonunda
 • İç çıkarma sonrası, karkas yıkama suyunun dezenfeksiyonunda
 • Su soğutucuları suyunun dezenfeksiyonunda
 • Su soğutucu sonrası karkas yıkama suyunun dezenfeksiyonunda
 • Ortam havası dezenfeksiyonunda
 • Buz üretimi suyunun dezenfeksiyonunda
 • Transfer-taşıma bantları, duvarlar, zemin, işleme tezgâhları, makineler ve alet-ekipmanların dezenfeksiyonunda
 • Personel el, ayak dezenfeksiyonunda
 • Giriş-çıkış araç dezenfeksiyonunda

Katolit Uygulaması:

Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılır.
Katolit; alkali karakterli temizleme çözeltisidir. İşletme zemini, araç-gereç ve yüzey temizliğinde kullanılarak, bu alanlarda kullanılan temizleme kimyasalı giderlerinde tasarruf sağlar.

Kullanma Yöntemi:

• İçme suyuna %1,5 – %5 oranında doz eklenerek
• Hayvansız kümeslere sisleyerek
• Hayvan yemlerini dezenfekte ederek

FDA, USDA, EPA ve Sağlık Bakanlığı, gıda ve yem alanı biyosidal ürün olarak tanımıştır. Nötr Anolit ve Katolit helal kesim şartlarına uygundur. FDA’nın da onayladığı üzere, karkaslar daldırma ya da püskürtme yöntemi ile dezenfeksiyon ve sanitasyon sağlanarak ürünlerin raf ömürlerinin uzaması da sağlanır. Hipokloröz Asit herhangi bir kalıntı veya koku bırakmaz ve ürünün tadını veya rengini değiştirmez.

Yazışma balonunu aç
Bize yazın
Merhaba,
Teknik yada satışla ilgili sorularınız için operatörümüzle yazışın.