Şeker Üretim Tesisleri

Şeker Üretim Tesisleri

Nötr Anolit in Şeker Pancarı İşleme ve Şeker Üretiminde Kullanılmasının Faydaları:

Şeker pancarı işlenmesi sırasında, ekstraktör ve difüzyon hücresinde bulunan bakteri kirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan şeker kaybı Nötr Anolit ile dezenfekte edilerek 2.2 kez azaltılabilir.

Bunun anlamı:

Her 1.000 kg şeker pancarında (7.5:2.2 =3,4 kg) kazanç ’tır.

Şeker üretim tesisleri ortalama olarak günde tek vardiyada 1500-1800 ton şeker pancarı işlerler, 3 vardiyadaki işlenen şeker pancarı miktarı yaklaşık 5.000 tondur.

Nötr Anolit kullanılarak elde edilecek ekstra şeker miktarı günde: 3.4 x 5.000=17.000 kg olacaktır.

Yazışma balonunu aç
Bize yazın
Merhaba,
Teknik yada satışla ilgili sorularınız için operatörümüzle yazışın.