Su Ürünleri ve Balık İşleme Tesisleri

Su Ürünleri ve Balık Çiftliklerinde Nötr Anolitin  Kullanımı:

Su Ürünleri ve Balıkçılık İşletmelerinde; su kalitesi ve kirliliğin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları riskini azaltır ve buna bağlı ölümleri azaltarak verimliliği arttırır. Dolayısıyla, antibiyotik kullanımını azaltarak, hem antibiyotiğe karşı bağışıklık direnci oluşmasını ve hem de yüksek miktarda antibiyotik birikiminin neden olduğu ticari olumsuzlukları ortadan kaldırır. Su kalitesini arttırır, sudaki yosun kontrolünü ve ph kontrolünü geliştirir.
Ürünlerin kısa sürede bozulmasını önler ve işlendikten sonraki raf ömürlerinin uzamasını sağlar.

Nötr Anolit’in Su Ürünleri ve Balık İşleme Tesislerinde Dezenfeksiyon Uygulaması:

 • İşletmenin kullanma suyunda
 • Taşıma ve transfer bantları ve kasalarda,
 • Kesim tezgâhları, işleme makineleri, kullanılan araç-gereç ve alet-ekipmanlarında,
 • Tüm üretim alanlarının, yer ve duvar gibi zemin dezenfeksiyonunda,
 • Ortam havası dezenfeksiyonunda,
 • Personel hijyeni olarak el ve ayak dezenfeksiyonunda,
 • Çiftliklerden gelen balığın yıkanmasında kullanılan suyun dezenfeksiyonunda
 • Fileto işleme suyu dezenfeksiyonunda,
 • Salamura ve buz üretiminde kullanılan suyun dezenfeksiyonunda,
 • Depolama tanklarının dezenfeksiyonunda
 • Atıkların dezenfekte edilmesinde

Katolit Uygulaması:

Kasalar, işletme zemini, araç-gereç ve her türlü yüzey temizliği

Nötr Anolit ‘in kullanımının en önemli faydası; üretilen buzun steril buz haline gelmesi ile, ürünler işlendikten sonra bu buzun kullanılması ile ürünlerin raf ömrünü uzatmasıdır.

FDA, USDA, EPA ve Sağlık Bakanlığı, gıda ve yem alanı biyosidal ürün olarak tanımıştır. Nötr Anolit ve Katolit helal kesim şartlarına uygundur. FDA’nın da onayladığı üzere, karkaslar daldırma ya da püskürtme yöntemi ile dezenfeksiyon ve sanitasyon sağlanarak ürünlerin raf ömürlerinin uzaması da sağlanır. Hipokloröz Asit herhangi bir kalıntı veya koku bırakmaz ve ürünün tadını veya rengini değiştirmez.

Yazışma balonunu aç
Bize yazın
Merhaba,
Teknik yada satışla ilgili sorularınız için operatörümüzle yazışın.