Süt Ürünleri işleme Tesisleri

Süt ve Süt Ürünleri işleme Tesisleri

Nötr Anolit; toksin olmaması sayesinde, Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesislerinde; CIP sistemi, işleme tezgâhları, boru hatları, taşıma sistemleri ve ambalajlama gibi birçok yerde dezenfeksiyon amacıyla kullanım için onaylanmıştır. Nötr Anolit; Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesislerinde Biyofilm sorununu ortadan kaldırır. %100 doğal ve güvenli kullanımı olan Nötr Anolit uygulaması sonrasında durulama gerektirmez. %100 biyolojik olarak parçalanır.

Nötr Anolit Uygulaması:

 • İşletmenin kullanma suyu dezenfeksiyonunda
 • CIP dezenfeksiyonunda (Biyofilm yok etme ve önleme)
 • Su ile temas eden yüzeylerin dezenfeksiyonunda,
 • Yerler, duvarlar, makineler, alet-ekipmanların dezenfeksiyonunda
 • Ambalaj malzemeleri ve paketleme makineleri dezenfeksiyonunda
 • Transfer-taşıma bantlarının dezenfeksiyonunda
 • Peynir üretim ekipmanları, tekneler, peynir kalıpları, vb. dezenfeksiyonunda,
 • Sisleme-fogging yöntemi ile ortam havası dezenfeksiyonunda,
 • Personel el, ayak dezenfeksiyonunda,
 • Cendere bezleri, brandalar ve personel önlüklerinin dezenfeksiyonunda,
 • Ürün sevkiyat araçlarının dezenfeksiyonunda,
 • Su soğutma kuleleri, sıcak su sistemlerinin dezenfeksiyonunda.

FDA, USDA, EPA ve Sağlık Bakanlığı, gıda ve yem alanı biyosidal ürün olarak tanımıştır. Nötr Anolit ve Katolit helal kesim şartlarına uygundur. FDA’nın da onayladığı üzere, karkaslar daldırma ya da püskürtme yöntemi ile dezenfeksiyon ve sanitasyon sağlanarak ürünlerin raf ömürlerinin uzaması da sağlanır. Hipokloröz Asit herhangi bir kalıntı veya koku bırakmaz ve ürünün tadını veya rengini değiştirmez.

Yazışma balonunu aç
Bize yazın
Merhaba,
Teknik yada satışla ilgili sorularınız için operatörümüzle yazışın.