Sıkça Sorulan Sorular

Hipokloröz asit, HOCl kimyasal yapısına sahip serbest bir klor molekülüdür. Klor çözeltilerinde, nötr pH’a biraz asidik olan hakim serbest klor türleridir. HOCl, sodyum hipokloritten (veya klorlu ağartıcı) çok daha güçlü bir oksidandır.

Hipokloröz asit, tüm memelilerin beyaz kan hücreleri tarafından doğal olarak üretilir. İstilacı mikrobiyal patojenleri öldürmek için beyaz kan hücreleri tarafından kullanılır.

Hipokloröz asit (HOCl) nötr yüklü bir moleküldür. Bakteriler negatif yüklü hücre duvarlarına sahiptir. Mıknatıslar gibi, aynı yüke sahip moleküller birbirlerini iterler. Örneğin, negatif yüklü çamaşır suyu molekülü (OCl-) bakteri hücresi duvarları tarafından itilir. Bu, nötr olarak ücretlendirilen HOCl için geçerli değildir. HOCl bakteri hücre duvarlarına kolayca nüfuz eder. HOCl ya bakterileri öldüren hücre duvarlarını okside eder ya da hücre duvarlarından girer ve bakteri içindeki hayati bileşenleri tahrip eder.

Diğer birçok sanitasyon kimyasallarından farklı olarak, hipokloröz asidin devam eden bir antimikrobiyal etkisi yoktur. Başka bir deyişle, bir yüzeye indiğinde, o yüzeydeki herhangi bir mikrop veya organik maddeyle reaksiyona girer ve hemen etkisizleşir. Bu hem iyi hem de kötü. Bu iyidir çünkü durulama sonrası gerektirmeden sanitasyona izin verir çünkü geride toksik kimyasallar kalmaz. Dezavantajı ise yerinde üretilir.

Hipokloröz asit, elektroliz adı verilen bir işlemle yapılır. Bir sodyum klorür çözeltisini (NaCl) bir anot ve bir katot içeren bir elektroliz hücresinden geçirerek, elektroliz su üretilir.

Hipokloröz asit, seyreltme yoluyla klorlu ağartıcıdan yapılabilir, ancak sınırlamalar vardır. Hipokloröz asit, pH 9’un üstünde olan bir serbest klor çözeltisinde neredeyse yoktur. Klorlu ağartıcının pH’ı 13’ün üstündedir. Klorlu ağartıcının seyreltilmesiyle, pH düşürülebilir, ancak serbest klor konsantrasyonu da düşürülür. Klorlu ağartıcının pH 8,5’e seyreltilmesi üzerine, hipokloröz asit olan serbest klorin yüzdesi% 5’ten azdır. Daha fazla seyreltme, mevcut serbest klor konsantrasyonunu gereksiz seviyelere seyreltecektir. PH’ı asitleştiricilerle düşürmeye çalışmak, klorlu ağartıcının şiddetli bir şekilde reaksiyona gireceği ve serbest klor ürününün klor gazı olarak kaybolacağı için de yardımcı olmaz. Bu nedenle, Elektroliz, hipokloröz asidin hakim olduğu yüksek konsantrasyonda asidik-nötr pH serbest klor çözeltileri üretmek için tek güvenli yöntemdir. PH 5’te, hipokloröz asit olan serbest klorin yüzdesi% 99’un üzerindedir.

Klor, bakterileri etkisiz hale getirmek için oldukça etkili bir dezenfektandır. 1940’larda yapılan bir çalışma, eylemsizlik düzeylerini E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi ve Shigella dysenteriae için zamanın bir fonksiyonu olarak araştırmıştır (Butterfield ve ark. 1943) . Çalışma sonuçları, HOCl’nin, bu bakterilerin etkisizleştirilmesinde OCl- den (yani klor ağartıcı) daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, HOCl’nin inaktive edici bakteriler için OCl’den70 ila 80 kat daha etkili olduğu sonucuna varmış bir çok araştırmacı tarafından doğrulanmıştır (Culp / Wesner / Culp, 1986) . 1986’dan bu yana, HOCl’nin OCl’e üstünlüğünü doğrulayan yüzlerce yayın var.

HOCl, OCl’den daha etkili olabilir – iki nedenden dolayı, bunun nedeni ilk önce nötr bir yük tutmasıdır ve bu nedenle bakterilerin negatif yüklü hücre duvarlarına kolayca nüfuz edebilmesidir. İkinci sebep, HOCl’in OCl- den çok daha yüksek bir oksidasyon potansiyeline sahip olmasıdır.

Hipokloröz asit (HOCl) araştırılmış ve birçok virüse karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Evet, hipokloröz asit biyofilm temizlemede ve oluşumunu önlemede çok etkilidir.

Kullanılması gereken konsantrasyon uygulamaya bağlıdır. Meyve, sebze, balık ve deniz ürünleri gibi gıda maddelerinin dezenfekte edilmesi 20-30 ppm’de oldukça etkilidir, ancak FDA, bir durulama sonrası gerektirmeden 60 ppm kadar yüksek konsantrasyonlarda kullanılmasına izin verir. Dezenfekte edici gıda temas yüzeyleri de 20-30 ppm’de etkilidir, ancak FDA tarafından 200 ppm’ye kadar olan konsantrasyonlara izin verilmektedir. Suyun dezenfeksiyonu 1-2 ppm’de etkilidir ancak EPA 4 ppm’ye izin vermektedir. Hangi konsantrasyonun kullanılacağına karar verirken, araştırmaya atıfta bulunmak en iyisidir. Hemen hemen her başvuruyu kapsayan 300’den fazla araştırma makalesi yayınlandı. Konsantrasyon nasıl ölçülür? Hipokloröz asit, bir havuzdaki serbest kloru ölçen aynı standart test şeritleriyle ölçülür. Test şeritleri, 10 ila 200 ppm arasındaki konsantrasyonu belirtmek için farklı bir mor tonuna dönecektir. Daha yüksek konsantrasyonlar için test edilen çözelti seyreltilebilir. (Örnek: 1000 ppm’lik bir çözelti, 1:10 oranında seyreltilebilir. Bir test şeridi, orijinal çözeltinin 1000 ppm olduğunu gösteren 100 ppm’yi okuyabilir.)

Hemen hemen her başvuruyu kapsayan 300’den fazla araştırma makalesi yayınlandı.

En çok araştırılan uygulamalar, gıda endüstrisinde, doğrudan gıda sanitasyonu ve gıda teması yüzeylerinin sanitasyonu için hipoklorik asit kullanılarak yapılmıştır. Araştırılan diğer uygulamalar, ekipmanın dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu, yara bakımı için ve sağlık tesislerinin MRSA ve spor oluşturucu organizmalara karşı genel sanitasyonu için sağlık alanında olmuştur. Ek olarak, hayvancılık, tarım ve su arıtımı ve dezenfeksiyonu için araştırmalar yapılmıştır.

Evet, muhtemelen hipokloröz asit üzerine yapılan en çok araştırma mikrobik patojenler olan Listeria, Salmonella ve E. coli’de yapılmıştır.

Hipokloröz asit, MRSA’ya karşı oldukça etkilidir. Clostridium specias’ın laboratuarda kültürlenmesi zor olduğu için, aynı zamanda spor yapan bakteri olan ve öldürülmesi daha zor olan Bacillus türleri de kullanılır.

Evet, Norovirüs üzerine yayınlanmış iki çalışma var.

Hipokloröz asit toksik değildir ve tehlikesizdir. Çoğu kimyasal dezenfektandan farklı olarak, hipokloröz asit gözler, cilt ve solunum yollarını tahriş edici değildir. Kazayla yutulsa bile, zarar vermez.

Evet, hipokloröz asit üzerine yapılan araştırmaların çoğu, hipokloröz asidin doğrudan gıdada kullanılması ile ilgili olmuştur. FDA Gıda Temas Bildirimi 1811, hipokloröz asidin, çiğ veya işlenmiş meyve ve sebzeler, balık ve deniz ürünleri, et, kümes hayvanları ve kabuk yumurtalarında 60 ppm’de kullanılmasına izin verir.

Hipokloröz asit, FDA ile temizlenmiş konsantrasyonlarda kullanıldığında yiyeceklerin tadını veya kokusunu

Bir gıdayla temas eden maddenin FDA ile temizlenmesi, herhangi bir zararlı tortunun arkasında kalmamasını gerektirir. Hipokloröz, 60 ppm’ye kadar kullanım için temizlenir.

Evet, hipokloröz asit% 100 güvenli ve tahriş edici değildir. Diş fırçası, bebek emziği ve evcil hayvanlar için kişisel eşyalarda kullanılmak için yeterince güvenlidir.

Hipokloröz asit, kumaşlarda peroksit veya klor ağartıcıdan daha az agresifdir. Her ne kadar hipokloröz asit genellikle ağartma veya renk bozulmasına neden olmasa da, hipokloröz aside maruz kaldığında bazı düşük kaliteli boyalar kanabilir.

Hipokloröz asit güçlü bir oksidandır ve pirinç, bakır, demir veya düşük kaliteli çeliğe uzun süre maruz kalması durumunda korozyona neden olur. Paslanmaz çelik, uzun süre boyunca yüksek konsantrasyonlarda hipoklorik asit (> 200 ppm) suya batırıldığında paslanabilir.

Hipokloröz asitler (HOCl) restoranlarda, yiyecek-içecek işlemelerinde, hayvancılıkta, tarımda, hastanelerde, okullarda, yolcu gemilerinde, su arıtmada ve ilaç üretiminde kullanılır.

Hipokloröz asit (HOCl) restoranlar tarafından, et, kümes hayvanları ve deniz mahsulleri için durulama yapmaz bir dezenfektan olarak kullanılır. HOCl raf ömrünü uzatır. HOCl, gıdayla temas eden yüzeylerin temizliği için olduğu kadar tüm mutfak eşyalarının, kesme tahtalarının, çatal-bıçakların ve mutfak eşyalarının temizliğinde kullanılır. HOCl harika bir el dezenfektanı yapar. Ayrıca lavabo, banyo ve zemin temizliğinde kullanılan toksik kimyasalların yerini alır. HOCl, restoranın masalarını ve oturma alanlarını temizlemek için kullanılır. Geniş alanları genel olarak dezenfekte etmek için hortumlar veya sisleyicilerle uygulanabilir.

Hipokloröz asit (HOCl), meyve ve sebzeleri durulamayan bir dezenfektan olarak temizlemek ve dezenfekte etmek için ürün yıkayıcılarındaki suyu değiştirir ve raf ömrünü uzatır. HOCl, ekipmanı ve çalışma alanlarını sterilize etmek için kullanılır. HOCl, geniş alanları genel olarak sterilize etmek için hortumlar veya sisleyiciler yoluyla uygulanabilir. Çalışanlar ayak banyolarına girebilir ve bir işleme tesisine girerken HOCl tarafından buğulanabilir.

Hipokloröz asit (HOCl) hayvanlar üzerinde güvenlidir ve kuluçkahaneler, piliçhaneler ve işleme dahil kanatlı hayvan endüstrisinde birçok uygulamaya sahiptir. HOCl kuluçkahanelerde yumurtalara buğulanma yoluyla uygulanabilir ve FDA FCN 1811 ile temizlenir. Steril su sağlamak için piliç daireleri için 4 ppm’de içme suyuna hipokloröz asit uygulanabilir. Tavuklar için temiz bir ortam sağlamak, büyüme oranlarını artırmak ve yemi büyüme oranlarına düşürmek için yağmurlama ve misterler ile uygulanabilir. HOCl, FDA FCN 1811’e göre 60 ppm’ye kadar konsantrasyonlar kullanarak işleme sırasında durulamayan bir sanitizer olarak bütün veya işlenmiş tavukları sterilize etmek için kullanılabilir. Çalışanlar ayak banyolarına girebilir ve bir işleme tesisine girerken HOCl tarafından buğulanabilir.

Hipokloröz asit (HOCl) hayvanlar üzerinde güvenlidir ve hayvancılık ve et işleme için birçok uygulamaya sahiptir. Hipokloröz asit, temiz ve dezenfekte edilmiş ortamları korumak için yaşam alanlarına uygulanabilir. HOCl, steril içme suyu için suya uygulanabilir. HOCl, işlenmemiş çiğdemlerin işlenmesi için durulama yapmayan bir dezenfektan olarak sterilize edilmesi için kullanılır. HOCl, geniş alanları genel olarak sterilize etmek için hortumlar veya sisleyiciler yoluyla
uygulanabilir. Çalışanlar ayak banyolarına girebilir ve bir işleme tesisine girerken HOCl tarafından buğulanabilir.

Hipokloröz asit (HOCl), çiğ deniz ürünlerini FDA FCN 1811’e göre 60 ppm’ye kadar durulamayan bir dezenfektan olarak sterilize etmek için hasat ve işlemlerde kullanılabilir. Ekipmanı temizlemek ve çalışma alanlarını sterilize etmek için hortumlarla uygulanabilir. Çalışanlar ayak banyolarına girebilir ve bir işleme tesisine girerken HOCl tarafından buğulanabilir.

Hipokloröz asit (HOCl), süt ve içecek üretimi için steril su üretebilir. HOCl, şişeleri dezenfekte etmek için kullanılır. HOCl biyofilmi çıkarabilir ve yerinde temiz sistemlerde boruları dezenfekte edebilir. Ekipmanı temizlemek ve çalışma alanlarını sterilize etmek için hortumlarla uygulanabilir. Çalışanlar ayak banyolarına girebilir ve bir işleme tesisine girerken HOCl tarafından buğulanabilir.

Hipokloröz asit (HOCl), çarşafları sterilize etmek için kullanılabilir. HOCl, temas yüzeylerini dezenfekte etmek için kullanılabilir ve odalara ve ortak alanlara sisleyiciler aracılığıyla geniş ölçüde uygulanabilir. HOCl, lavaboları, banyoları ve yerleri temizlemek ve dezenfekte etmek için konsantre toksik kimyasalların yerini alır. HOCl, dağıtıcılar aracılığıyla personel ve misafirler için el dezenfektanı olarak kullanılabilir.

Hipokloröz asidin bir seyahat gemisinde birçok faydalı uygulaması vardır. HOCl, mutfakta ürünler, et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri için durulama yapmayan bir dezenfektan olarak kullanılabilir. HOCl gıda ile temas yüzeylerinde ve dezenfeksiyon ve peroksit bazlı kimyasalların yerine genel sanitasyon için dezenfektan olarak kullanılabilir. Odaları ve geniş ortak alanları geniş bir şekilde dezenfekte etmek için sisleyiciler veya misters yoluyla uygulanabilir. HOCl, Norovirüs salgınlarının önlenmesi ve kontrolü için gemiyi temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanılabilir. HOCl, gemi boyunca dağıtıcılar aracılığıyla el dezenfektanları olarak kullanılabilir. HOCl, içme suyu üretmek ve havuz arıtımı için klorun yerini alabilir.

Hipokloröz asit (HOCl) havuz tedavisinde klorun yerine
geçer. HOCl tahriş edici değildir ve gözler ve cilt üzerinde güvenlidir.

Hipokloröz asit (HOCl), çarşafları sterilize etmek için kullanılabilir. HOCl, odaları ve ortak alanları temizlemek ve dezenfekte etmek için toksik konsantre kimyasalların yerini alabilir. HOCl, odaları ve havayı dezenfekte etmek için sisleyicilerle uygulanabilir. HOCl hastane mutfağında ürün, et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri için durulama yapmayan bir dezenfektan olarak kullanılabilir. Tüm temas yüzeylerini ve mutfak eşyalarını temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanılabilir. HOCl, hastanelerin genelinde el temizliği için dağıtıcılara yerleştirilebilir.

Hipokloröz asit (HOCl) farmasötik üretim için steril ortamları korumak için kullanılabilir. HOCl, biyofilm yerinden çıkar ve yerinde temiz (CIP) sistemler için boruları dezenfekte eder. HOCl, ekipman ve cihazların soğuk sterilizasyonu için kullanılabilir.

Hipokloröz asit (HOCl), okul odalarını ve ortak alanları temizlemek ve dezenfekte etmek için toksik konsantre kimyasalların yerini alabilir. HOCl, odaları ve havayı dezenfekte etmek için sisleyicilerle uygulanabilir. HOCl okul mutfağında ürün, et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri için durulama yapmayan bir dezenfektan olarak kullanılabilir. Tüm temas yüzeylerini ve kitcheware’leri temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanılabilir. HOCl, okulların genelinde el temizliği için dağıtıcılara yerleştirilebilir.

Hipokloröz asit hayvanlar üzerinde güvenlidir ve hayvanat bahçesindeki yaşam alanlarını sterilize etmek için kullanılan kimyasalların yerini alabilir.

Hipokloröz asit, CIP sistemleri için idealdir. Hipokloröz asit biyofilm yerinden çıkar ve boruları dezenfekte eder.

60 ppm’ye kadar aşağıdaki uygulamalar için kullanılmak üzere FCN 1811’e göre FDA ile temizlenmiş hipokloröz asit: Hipokloröz asit, işleme tesislerinde 60 ppm’ye kadar olan proses proseslerinde kullanılabilir; karkaslar, parçalar, biçme ve organlar dahil olmak üzere, bütün veya kesilmiş et ve kümes hayvanları için spreyleme, yıkama, durulama, daldırma, soğutucu su ve haşlama suyu; sırasıyla 21 CFR 170.3 (n) (29) ve 21 CFR 170.3 (n) (34) ‘de tanımlandığı gibi işlenmiş ve önceden oluşturulmuş et ve kümes hayvanı ürünlerinin yıkanması, durulanması veya soğutulması için kullanılan işlem suyunda, buzda veya tuzlu suda ; meyve, sebze, bütün veya kesilmiş balık ve deniz ürünlerini yıkamak, durulamak veya soğutmak için işlem suyunda veya buzda; ve kabuklu yumurtaları yıkamak veya durulamak için işlem suyunda.

Durulamayan bir temizleme maddesi olarak doğrudan gıdada kullanılabilecek maksimum konsantrasyon FDA FCN 1811’de 60 ppm’dir

Gıda ile temas yüzeylerinde kullanılabilecek maksimum konsantrasyon EPA başına 200 ppm’dir.

Hipokloröz asit, yiyecekleri 60 ppm’de veya altında sterilize ederken durulama sonrası gerektirmez.

9 Haziran 2014 tarihinde, Ulusal Organik Program (NOP), elektrolize suyun (hipoklorik asit) organik üretim ve kullanımda bulunmasına izin verildiğini açıklayan bir politika bildirisi yayınladı.

EPA, hipokloröz asidin, içme suyunun 4 mg / L’ye (veya 4 ppm) kadar bir konsantrasyonda dezenfekte edilmesi için kullanılmasına izinverir.